Sereni Events

Sereni verenigt ervaren uitvaartondernemers. In het Sereni netwerk wordt nauw samengewerkt, expertise gedeeld, ontzorgd. Door het centraliseren van een aantal kerntaken, is er meer tijd voor de essentie: je met alle nodige kennis bijstaan. Want, elk afscheid is moeilijk. Elke uitvaart is uniek. Elke uitvaart is maatwerk.